ทำไมถึงต้องเลือกซื้อทรัพย์ด้วยวิธีการประมูล?

ข้อดีของการ เลือกซื้อทรัพย์ ด้วยวิธีการประมูล

ราคาขายประมูล : ทรัพย์สินที่เข้าร่วมประมูลจะมีราคาต่ำกว่าราคาขายในท้องตลาด จึงดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้าประมูลและมีโอกาสได้ทรัพย์ที่ต้องการในราคาที่พึงพอใจ
ผลสำเร็จ : ทันทีที่เคาะปิดประมูล ทรัพย์สินที่ประมูลจะเป็นของผู้ประมูลได้ในระยะเวลาที่แน่นอน ไม่มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงภายหลัง ซึ่งต่างจากการซื้อขายผ่านนายหน้าปกติ
ความรวดเร็ว : การซื้อทรัพย์สินด้วยวิธีการประมูล บรรลุความสำเร็จในการซื้อทรัพย์สินได้เแน่นอนและรวดเร็วกว่าการซื้อขายผ่านนายหน้าฯปกติ
ความโปร่งใส : การประมูลเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสู้ราคาได้อย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม มากกว่าการซื้อขายแบบปกติที่การเสนอราคาก่อนได้ก่อน (First Come First Served Basis)
การแข่งขันเสนอราคา : ราคาเปิดประมูลจะเป็น “ราคาขายขั้นต่ำ” ที่จะขายทรัพย์สิน ผู้ที่สนใจในทรัพย์ที่ประมูล ต้องเสนอราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาดังกล่าว ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล

Leave a Comment