ทำไมถึงต้องเลือกการขายทรัพย์ด้วยวิธีการประมูล?

ข้อดีของการ เลือกขายทรัพย์ ด้วยวิธีการประมูล

ความรวดเร็ว : ขั้นตอนการขายเร็วกว่าการฝากขายแบบปกติ 
บรรลุผลสำเร็จ : มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาหลายราย ทำให้เกิดการแข่งขัน เสนอราคา โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการขายมีมากกว่า 
มีความแน่นอนและปลอดภัย : ทันทีที่เคาะปิดประมูล สัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อเกิดขึ้นทันที จึงมีความมั่นคงและปลอดภัยมากกว่าการฝากขายในรูปแบบเดิมๆ 
เกิดการแข่งขันในการเสนอราคา : จุดประสงค์หลักของการประมูลคือ ก่อให้เกิดการเสนอราคาจากผู้เสนอราคาหลายราย ซึ่งเพิ่มโอกาศให้ผู้ขายได้ราคาที่สูงขึ้นกว่าการขายแบบเดิม 
การตั้งราคาขาย : ผู้ขายสามารถตั้งราคาต่ำสุดที่จะขาย แต่ราคาปิดประมูลอาจจะสูงกว่าราคาที่ตั้งขายโดยไม่มีข้อจำกัด

Leave a Comment