มาทำความรู้จักเอกสารสิทธิที่ดินให้มากขึ้นกันดีกว่า
แบบที่ 1 โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 4 (ครุฑแดง)
คือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆ ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นเอกสารสิทธิที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ตัวเมือง เขตที่อยู่อาศัยต่างๆ มีลักษณะตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต และ จำนวนเนื้อที่ของที่ดินแต่ละแปลงได้ถูกต้อง สามารถทำการซื้อ – ขาย ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้หากที่ดินที่มีโฉนดที่ดินถูกปล่อยไว้นานเกิน 10 ปี โดยไม่มีการทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีบุคคลอื่นเข้าครอบครองโดยสงบเปิดเผย บุคคลนั้นสามารถดำเนินคดีทางศาลเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได้
ส่วนโฉนดหลังแดงจะถูกนับว่าเป็น น.ส. 4 เช่นกัน ซึ่งมีที่มาจากใบจอง น.ส. 2 (หนังสือทางราชการที่ออกให้เพื่อยินยอมให้ครอบครองทำประโยชน์ชั่วคราว) แต่จะถูกระบุชัดเจนอยู่ในส่วนหลังโฉนดห้ามโอนภายในระยะเวลา 5-10 ปี
แบบที่ 2 น.ส. 3 ก. (ครุฑเขียว)
เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ (นายอำเภอในท้องที่) มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ มีความน่าเชื่อถือรองลงมาจากโฉนดที่ดิน สามารถทำการซื้อ – ขาย ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกันยังสามารถไปทำเรื่องเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นประเภทโฉนดที่ดิน (น.ส. 4) ได้เช่นกัน หากมีการสอบเขตอย่างแน่นอนแล้ว
แบบที่ 3 น.ส. 3 (ครุฑดำ)
เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่วๆไปสำหรับการทำประโยชน์เพื่อการเกษตรเป็นหลัก ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต หรือ เนื้อที่มีความชัดเจนน้อยกว่า 2 แบบแรก
  
อย่างไรก็ตามผู้ที่ถือ น.ส. 3 ก. และ น.ส. 3 มีเพียงสิทธิการครอบครองยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆ และหากไม่มีการทำประโยชน์ใดๆบนที่ดิน บุคคลอื่นสามารถใช้เวลาเพียง 1 ปีใช้สิทธิแย่งการครอบครองได้