All Posts in Category

Uncategorized

ทำไมถึงต้องเลือกซื้อทรัพย์ด้วยวิธีการประมูล?

  ข้อดีของการ เลือกซื้อทรัพย์ ด้วยวิธีการประมูล ราคาขายประมูล : ทรัพย์สินที่เข้าร่วมประมูลจะมีราคาต่ำกว่าราคาขายในท้องตลาด จึงดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้าประมูลและมีโอกาสได้ทรัพย์ที่ต้องการในราคาที่พึงพอใจ ผลสำเร็จ : ทันทีที่เคาะปิดประมูล ทรัพย์สินที่ประมูลจะเป็นของผู้ประมูลได้ในระยะเวลาที่แน่นอน ไม่มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงภายหลัง ซึ่งต่างจากการซื้อขายผ่านนายหน้าปกติ ความรวดเร็ว : การซื้อทรัพย์สินด้วยวิธีการประมูล บรรลุความสำเร็จในการซื้อทรัพย์สินได้เแน่นอนและรวดเร็วกว่าการซื้อขายผ่านนายหน้าฯปกติ ความโปร่งใส : การประมูลเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสู้ราคาได้อย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม มากกว่าการซื้อขายแบบปกติที่การเสนอราคาก่อนได้ก่อน (First Come First Served Basis) การแข่งขันเสนอราคา : ราคาเปิดประมูลจะเป็น “ราคาขายขั้นต่ำ” ที่จะขายทรัพย์สิน ผู้ที่สนใจในทรัพย์ที่ประมูล ต้องเสนอราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาดังกล่าว ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล

!! โฉนดที่ดินที่รู้จักมีกี่แบบ (Title Deed) แล้วอะไรคือ น.ส. 4 / น.ส 3 ก. / น.ส. 3

มาทำความรู้จักเอกสารสิทธิที่ดินให้มากขึ้นกันดีกว่า แบบที่ 1 โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 4 (ครุฑแดง)คือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆ ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นเอกสารสิทธิที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ตัวเมือง เขตที่อยู่อาศัยต่างๆ มีลักษณะตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต และ จำนวนเนื้อที่ของที่ดินแต่ละแปลงได้ถูกต้อง สามารถทำการซื้อ – ขาย ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้หากที่ดินที่มีโฉนดที่ดินถูกปล่อยไว้นานเกิน 10 ปี โดยไม่มีการทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีบุคคลอื่นเข้าครอบครองโดยสงบเปิดเผย บุคคลนั้นสามารถดำเนินคดีทางศาลเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได้ ส่วนโฉนดหลังแดงจะถูกนับว่าเป็น น.ส. 4 เช่นกัน ซึ่งมีที่มาจากใบจอง น.ส. 2 (หนังสือทางราชการที่ออกให้เพื่อยินยอมให้ครอบครองทำประโยชน์ชั่วคราว) แต่จะถูกระบุชัดเจนอยู่ในส่วนหลังโฉนดห้ามโอนภายในระยะเวลา 5-10 ปี แบบที่ 2 น.ส. 3 ก. (ครุฑเขียว)เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ (นายอำเภอในท้องที่) มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ มีความน่าเชื่อถือรองลงมาจากโฉนดที่ดิน สามารถทำการซื้อ – ขาย ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกันยังสามารถไปทำเรื่องเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นประเภทโฉนดที่ดิน (น.ส. 4) ได้เช่นกัน หากมีการสอบเขตอย่างแน่นอนแล้ว แบบที่…