ค้นหาทรัพย์สินที่จะขาย

1. ติดต่อ 099 6189298 / 090 9279298
2. ค้นหาทาง Website : https://ppauction.co.th/
3. Add Linehttp://nav.cx/cNS86CH เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สะดวก

วิธีการฝากขาย

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้บริหารธุรกิจสัมพันธ์โดยตรงที่ 099 6189298 / 090 9279298
2. Add Line : http://nav.cx/cNS86CH เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ ให้แจ้งชื่อ – นามสุกล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สะดวก 
3. นัดพบกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะขายพร้อมกำหนดแผนงานการทำงานกับเจ้าของทรัพย์สินให้ชัดเจน
4. เลือกรูปแบบบริการการทำงานระหว่างการขายด้วยวิธีการประมูล (Open Bid) หรือ การฝากขายรูปแบบตัวแทนขายทั่วไป (Real Estate Agent) ทั้งนี้เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

วิธีการเสนอซื้อ

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตามที่ปรากฎในรายการทรัพย์สินที่จะขายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้าชมทรัพย์
2. กรณีซื้อทรัพย์ฯ ด้วยวิธีการประมูล (Open Bid) ให้สอบถามเงื่อนไขการวางเงินหลักประกันและเอกสารที่ต้องเตรียมในการเสนอซื้อ และตรวจสอบคุณสมบัติในการขอสินเชื่อกับทางธนาคารเพื่อซื้อทรัพย์สินให้เรียบร้อยก่อนเข้าเสนอซื้อในงานประมูล
  • กรณีชนะการประมูล ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทฯ พร้อมวางเงินมัดจำ (รวมเงินหลักประกัน) เป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย บริษัท ภัทรทรัพย์สินการประมูล จำกัด ให้เรียบร้อยภายในวัน พร้อมนัดโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน หากต้องการขยายระยะเวลาให้แจ้งบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 15 วัน (รายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
  • กรณีไม่สามารถประมูลได้ สามารถรับเงินวางหลักประกันคืนภายในวันที่ประมูล
3. กรณีซื้อทรัพย์ในรูปแบบตัวแทนขายทั่วไป (Real Estate Agent) ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทฯ และเตรียมเอกสารดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • เงินมัดจำซื้อทรัพย์สิน (รายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
4. กรณีประสงค์ซื้อด้วยสินเชื่อจากธนาคาร บริษัทฯ มีธนาคารพันธมิตรให้คำปรึกษาในการยื่นขอสินเชื่อทุกขั้นตอน

VTR งานประมูลทรัพย์สิน