ตำแหน่งที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่ผู้บริหารธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Executive)

1. อธิบายและให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของบริษัทฯ
2. ดูแลลูกค้าโครงการเพื่อนำเสนองานขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
3. จัดการเตรียมเอกสารสัญญาฯ ให้กับลูกค้า, ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ และ อำนวยความสะดวกด้านนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน
4. ทำกิจกรรมการตลาดนอกสถานที่ อาทิเช่น Event ตามงานต่างๆ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. เวลาทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.)
  • วันหยุดประจำปี และสิทธิการลาต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ประกันสังคม
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ : หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
2. วุฒิการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
4. บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตัวเอง มีใจรักงานบริการ และกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ
5. สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของตัวเอง
6. มีความรู้ด้านสินเชื่อและงานโอนกรรมสิทธิ์เบื้องต้น
7. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน – การธนาคาร หรือ บริษัทในเครือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ถ้ามีภูมิลำเนาบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ และพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ (Video Editor)

1. ดูแลงานตัดต่อวีดีโอ / เรียบเรียงภาพและเสียง / ใส่ข้อความ (Subtitles) ประกอบการตัดต่อวีดีโอ สำหรับการทำโฆษณาผ่าน Social Media
2. ดูแลและจัดเก็บไฟล์งานต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
3. ดูแลและวางแผนงานตัดต่อคลิปวีดีโอแนะนำเส้นทางไปยังอสังหาริมทรัพย์ / คลิปวีดีโออื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
4. ทำงานนอกสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ออกแบบงาน Graphic Banner อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. เวลาทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.)
  • วันหยุดประจำปี และสิทธิการลาต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ประกันสังคม
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ : ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง
4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro / Photoshop หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการเรียบเรียงเนื้อหาในการตัดต่อวีดีโอ สำหรับการทำโฆษณาผ่าน Social Media
6. มีความสามารถในการบังคับ / ถ่ายวีดีโอ / ถ่ายภาพจากโดรนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีภูมิลำเนาบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ และพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
8. กรณีสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่งข้อมูลส่วนตัวได้ที่ Email : [email protected] หรือ [email protected]